XEM DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bước 1: Tổ chức cá nhân truy cập vào địa chỉ:https://dichvucong.mofa.gov.vn

Bước 2: Xem chi tiết hướng dẫn Thủ tục hành chính.

Lựa chọn menu “Thủ tục hành chính” để tiến hành tra cứu thông tin mà mình quan tâm

Sau khi lựa chọn thủ tục hành chính, thông tin chi tiết về thủ tục hành chính sẽ hiện ra:

Người làm thủ tục có thể tạo tờ khai trực tuyến: Bằng cách click vào nút “Tạo tờ khai”

TIỆN ÍCH HỒ SƠ

TRA CỨU HỒ SƠ TRÊN DVC

Tại màn hình trang chủ, tổ chức công dân có thể tra cứu hồ sơ trực tuyến bằng cách nhập mã số hồ sơ tại ô tra cứu hồ sơ:

Sau khi tra cứu, màn hình hiển thị hồ sơ theo đúng mã hồ sơ đã tra cứu, click vào hồ sơ để xem thông tin về thành phần kết quả và tình trạng gải quyết của hồ sơ:

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Tổ chức công dân truy cập vào hệ thống, chọn “Đánh giá cán bộ”:

Tổ chức công dân chọn một cán bộ để tiến hành đánh giá, click “Gửi đánh giá”:

KHẢO SÁT

Tổ chức công dân có thể thực hiện đánh giá hệ thống qua các câu hỏi khảo sát, chọn “Khảo sát”. Sau khi đánh giá xong, click “Gửi đánh giá”:

THỐNG KÊ

Tổ chức công dân có thể xem thống kê tình trạng xử lý của các hồ sơ Bộ Ngoại giao. Chọn “Thống kê”: