Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

       1. Hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại nước ngoài, có quốc tịch Việt Nam theo Luật quốc tịch và chưa được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, được nộp tại Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cha hoặc mẹ của trẻ em cư trú hoặc nơi trẻ em sinh ra.

       2. Hồ sơ đăng ký khai sinh bao gồm:

       - Tờ khai đăng ký khai sinh.

       - Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con.

       - Xuất trình hộ chiếu/chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc nộp bản sao các giấy tờ nói trên, giấy tờ chứng minh cư trú tại sở tại của cha, mẹ trẻ em;

       - Xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ (nếu có đăng ký kết hôn);

       - Văn bản của cha mẹ thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con đối với trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài. Trường hợp cha, mẹ không nộp hồ sơ trực tiếp thì chữ ký trên văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch phải được chứng thực hợp lệ.;

       - Giấy ủy quyền đi đăng ký khai sinh (nếu người đi khai sinh không phải cha, mẹ trẻ em).

       - Xuất trình giấy tờ tùy thân người đi đăng ký khai sinh (nếu có).

       3. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

       Lưu ý:

       + Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cán bộ lãnh sự không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì cán bộ lãnh sự kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

       + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện không phải hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, Cơ quan đại diện có thể yêu cầu giấy tờ đó phải được chứng nhận lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền.

       + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện phải được hợp pháp hóa theo quy định. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo quy định.